Alzheimer dědičnost

Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, která postihuje miliony lidí po celém světě. Jednou z klíčových otázek, kterou si mnoho lidí klade, je, zda je toto onemocnění dědičné. Odpověď není jednoduchá, protože na rozvoji Alzheimerovy choroby se podílí jak genetické, tak environmentální faktory.

Je Alzheimer dědičný?

Genetické faktory hrají významnou roli v rozvoji Alzheimerovy choroby, zejména u tzv. familiární formy, která se vyskytuje u méně než 5 % případů. Tato forma je způsobena mutacemi v genech APP, PSEN1 a PSEN2, které se dědí autozomálně dominantně. To znamená, že pokud jeden z rodičů nese mutovaný gen, existuje 50% pravděpodobnost, že jej předá svým potomkům. Lidé s touto mutací mají téměř 100% pravděpodobnost, že se u nich Alzheimerova choroba rozvine, často již před 65. rokem života.

U většiny případů Alzheimerovy choroby (tzv. sporadická forma) však přímá dědičnost prokázána nebyla. Přesto se ukazuje, že genetické faktory hrají i zde důležitou roli. Nejvýznamnějším rizikovým genem je APOE (apolipoprotein E), který se vyskytuje ve třech variantách - APOE2, APOE3 a APOE4. Lidé, kteří zdědí jednu kopii APOE4, mají přibližně 3x vyšší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby ve srovnání s těmi, kteří mají dvě kopie APOE3. Pokud jedinec zdědí dvě kopie APOE4, jeho riziko se zvyšuje až 15x.

Je důležité si uvědomit, že přítomnost rizikového genu APOE4 neznamená, že se Alzheimerova choroba nutně rozvine. Mnoho lidí s APOE4 tímto onemocněním nikdy neonemocní, zatímco jiní bez této rizikové alely ano. Odhaduje se, že genetické faktory přispívají k riziku Alzheimerovy choroby z 60-80 %, zbylých 20-40 % připadá na faktory environmentální, jako je životní styl, vzdělání, sociální interakce a celkové zdraví.

Jak může Harmonelo pomoci při prevenci a léčbě Alzheimerovy choroby? Harmonelo je komplexní přípravek, který podporuje zdraví střevního mikrobiomu. Stále více studií ukazuje na úzké propojení mezi střevním mikrobiomem a mozkem (tzv. osa střevo-mozek). Zdravý střevní mikrobiom může pomoci snižovat zánět v těle, zlepšovat imunitní funkce a podporovat tvorbu neurotransmiterů důležitých pro správné fungování mozku. Užívání probiotik, prebiotik a dalších látek obsažených v Harmonelo tak může přispět k celkovému zdraví a potenciálně snížit riziko rozvoje neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

I když dědičnost hraje v rozvoji Alzheimerovy choroby významnou roli, není jediným faktorem. Zdravý životní styl, celoživotní vzdělávání, sociální interakce a péče o celkové zdraví, včetně podpory střevního mikrobiomu přípravky jako Harmonelo, mohou pomoci snížit riziko tohoto závažného onemocnění a zlepšit kvalitu života v každém věku.

Chcete se dozvědět více informací o doplňku stravy a střevním mikrobiomu? Navštivte naši rubriku Doplňky stravy Harmonelo.

Probiotika a prebiotika lze zakoupit na e-shopu Harmonelo.

Chcete mít produkty Harmonelo o 25% levnější? Stačí se na Harmonelo.com zaregistrovat. 

Registrační formulář naleznete zde.

Máte zdravotní potíže, nebo potřebujete poradit s výběrem produktů Harmonelo?

Kontaktujte nás na sluzby@babyneeds.cz a vynasnažíme se Vám pomoci.

Zdroje:
1. Ballard C, et al. Alzheimer's disease. Lancet. 2011;377(9770):1019-1031.
2. Cacace R, et al. Molecular genetics of early-onset Alzheimer's disease revisited. Alzheimers Dement. 2016;12(6):733-748.
3. Scheltens P, et al. Alzheimer's disease. Lancet. 2021;397(10284):1577-1590.
4. Cryan JF, et al. The Microbiota-Gut-Brain Axis. Physiol Rev. 2019;99(4):1877-2013.
5. Agahi A, et al. Does Severity of Alzheimer's Disease Contribute to Its Responsiveness to Modifying Gut Microbiota? A Double Blind Clinical Trial. Front Neurol. 2018;9:662.