Srážlivost krve - hodnoty

Krev je životně důležitá tekutina, která proudí naším tělem a zajišťuje přenos kyslíku, živin a dalších látek do všech tkání a orgánů. Aby mohla krev efektivně plnit svou funkci, musí mít správnou konzistenci a schopnost srážet se v případě poranění. Právě srážlivost krve je klíčovým faktorem, který ovlivňuje naše zdraví a může hrát roli při vzniku různých onemocnění.

Co je to srážlivost krve?

Srážlivost krve je schopnost krve vytvořit krevní sraženinu, která zastaví krvácení při poranění cévy. Tento proces je řízen složitou kaskádou chemických reakcí, na kterých se podílí řada faktorů srážlivosti, krevní destičky a další složky krve. Za normálních okolností je srážlivost krve v rovnováze - krev se sráží dostatečně rychle, aby zastavila krvácení, ale zároveň ne příliš, aby nedocházelo k tvorbě nežádoucích sraženin uvnitř cév.

Jak se měří srážlivost krve?

K posouzení srážlivosti krve se používá několik laboratorních testů. Nejčastěji se stanovuje protrombinový čas (PT), který odráží aktivitu faktorů srážlivosti závislých na vitaminu K, a aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), který hodnotí funkci vnitřní a společné cesty srážení krve. Výsledky těchto testů se udávají v sekundách a porovnávají se s referenčními hodnotami. Prodloužení PT nebo APTT může znamenat sníženou srážlivost krve, zatímco zkrácení těchto časů může ukazovat na zvýšenou srážlivost.

Další důležitou hodnotou je počet krevních destiček (trombocytů), které se podílejí na tvorbě krevní zátky v místě poranění. Normální počet destiček se pohybuje mezi 150-400 x 10^9/l. Snížený počet destiček (trombocytopenie) může vést ke zvýšené krvácivosti, zatímco zvýšený počet (trombocytóza) může zvyšovat riziko tvorby krevních sraženin.

Faktory ovlivňující srážlivost krve

Na srážlivost krve má vliv řada faktorů, jak vnitřních, tak vnějších. Mezi nejvýznamnější patří:

1. Genetika - některé poruchy srážlivosti krve jsou dědičné, například hemofilie nebo von Willebrandova choroba.

2. Strava - nedostatek vitaminu K, který je nezbytný pro tvorbu některých faktorů srážlivosti, může vést ke snížené srážlivosti krve. Naopak nadměrný příjem vitaminu K (např. z doplňků stravy) může srážlivost zvyšovat.

3. Léky - některé léky, zejména antikoagulancia (např. warfarin, heparin) a protidestičkové léky (např. aspirin, clopidogrel), cíleně snižují srážlivost krve, aby předcházely tvorbě krevních sraženin. Naopak některá antibiotika, hormonální antikoncepce nebo léky proti bolesti mohou srážlivost zvyšovat.

4. Onemocnění - různá onemocnění, jako jsou jaterní choroby, nádorová onemocnění, sepse nebo DIC (diseminovaná intravaskulární koagulace), mohou narušovat rovnováhu srážlivosti krve.

5. Věk a pohlaví - s věkem se srážlivost krve mírně zvyšuje, ženy mají obecně o něco nižší srážlivost než muži.

Jak Harmonelo pomáhá udržovat zdravou srážlivost krve?

Harmonelo je česká společnost, která se zabývá vývojem a výrobou doplňků stravy pro podporu zdraví a prevenci onemocnění. Ve svém portfoliu má i produkty, které pomáhají udržovat zdravou srážlivost krve a předcházet komplikacím spojeným s jejím narušením.

Tyto produkty obsahují pečlivě vybrané složky, které příznivě ovlivňují srážlivost krve, jako jsou:

1. Vitamin K2 - tento vitamin je nezbytný pro aktivaci některých faktorů srážlivosti a pro správnou funkci krevních destiček. Zároveň pomáhá udržovat zdravé cévy a kosti.

2. Omega-3 mastné kyseliny - tyto nenasycené mastné kyseliny mají protizánětlivé a protidestičkové účinky, čímž pomáhají udržovat zdravou srážlivost krve a předcházet tvorbě krevních sraženin.

3. Antioxidanty - látky jako vitamin C, vitamin E nebo resveratrol pomáhají chránit cévy před oxidačním stresem a zánětlivými procesy, které mohou narušovat srážlivost krve.

4. Rostlinné extrakty - některé rostliny, jako je ginkgo biloba, česnek nebo kurkuma, obsahují látky s protisrážlivými a protizánětlivými účinky, které mohou přispívat k udržení zdravé srážlivosti krve.

Produkty Harmonelo jsou vyráběny z kvalitních surovin a podléhají přísné kontrole kvality. Jejich užívání může být vhodným doplňkem ke zdravému životnímu stylu a prevenci onemocnění souvisejících s poruchami srážlivosti krve. Před užíváním jakýchkoliv doplňků stravy je však vždy vhodné poradit se s lékařem, zejména pokud užíváte léky ovlivňující srážlivost krve nebo trpíte onemocněním, které srážlivost narušuje.

Srážlivost krve je komplexní a důležitý proces, který zásadně ovlivňuje naše zdraví. Znalost hodnot srážlivosti krve a faktorů, které ji ovlivňují, může pomoci předcházet závažným komplikacím, jako jsou krvácivé stavy nebo tromboembolické příhody. Udržování zdravé srážlivosti krve vyžaduje komplexní přístup, zahrnující zdravou stravu, pravidelnou fyzickou aktivitu, nekuřáctví a případně i užívání vhodných doplňků stravy. Společnost Harmonelo nabízí produkty, které mohou být v tomto ohledu užitečné, ale vždy je třeba je užívat s rozmyslem a po konzultaci s odborníkem.

Katalog produktů Harmonelo.

Probiotika a prebiotika lze přes nás zakoupit na e-shopu Harmonelo - Odkaz zde.

Chcete mít produkty Harmonelo o 25% levnější? Stačí se na Harmonelo.com zaregistrovat. 

Registrační formulář naleznete zde.

Máte zdravotní potíže, nebo potřebujete poradit s výběrem produktů Harmonelo?

Kontaktujte nás na sluzby@babyneeds.cz a vynasnažíme se Vám pomoci.

Zdroje:
1. Kessler, C. M. (2021). Hemostasis and Thrombosis. In: Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.), Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.
2. Hoffman, R., & Benz, E. J. (2018). Hematology: Basic Principles and Practice (7th ed.). Elsevier.
3. Gale, A. J. (2011). Continuing Education Course #2: Current Understanding of Hemostasis. Toxicologic Pathology, 39(1), 273–280.
4. Harmonelo.cz. (n.d.). Doplňky stravy pro zdravou srážlivost krve. Retrieved from https://www.harmonelo.cz/
5. Vašíčková, K., & Hollý, P. (2020). Poruchy hemostázy v klinické praxi. Interní medicína pro praxi, 22(1), 18-22.