Srážlivost krve: Důležitý faktor pro naše zdraví

Krev je životodárnou tekutinou, která proudí naším tělem a zásobuje orgány kyslíkem a živinami. Aby mohla efektivně plnit svou funkci, musí mít správnou konzistenci a schopnost srážet se v případě poranění. Právě srážlivost krve je klíčovým faktorem, který ovlivňuje naše celkové zdraví a může hrát roli při prevenci či léčbě různých onemocnění.

Co je to srážlivost krve?

Srážlivost krve, odborně nazývaná koagulace, je komplexní proces, při kterém se tekutá krev mění na gelovitou hmotu tvořící krevní sraženinu. Tento děj je řízen složitou kaskádou chemických reakcí a interakcí mezi krevními destičkami, bílkovinami a dalšími složkami krve. Hlavním cílem srážení je zastavit krvácení při poranění cévy a zabránit tak nadměrné ztrátě krve.

Správná srážlivost krve je výsledkem jemné rovnováhy mezi faktory, které srážení podporují, a těmi, které mu brání. Pokud je tato rovnováha narušena, může dojít k závažným zdravotním komplikacím. Příliš nízká srážlivost vede ke zvýšenému riziku krvácení, zatímco nadměrná srážlivost zvyšuje pravděpodobnost vzniku krevních sraženin, které mohou ucpat cévy a způsobit infarkt, mrtvici či plicní embolii.

Faktory ovlivňující srážlivost krve

Na srážlivost krve má vliv řada faktorů, mezi které patří:

1. Genetika - některé vrozené poruchy srážlivosti, jako je hemofilie, jsou dědičné
2. Strava - nedostatek vitaminu K, který je nezbytný pro tvorbu srážecích faktorů, může srážlivost snižovat
3. Léky - například aspirin či warfarin srážlivost snižují, zatímco hormonální antikoncepce ji může zvyšovat
4. Zdravotní stav - onemocnění jater, nedostatek krevních destiček či přítomnost některých protilátek mohou srážlivost ovlivnit
5. Věk - s přibývajícím věkem se riziko poruch srážlivosti zvyšuje

Jak podpořit zdravou srážlivost krve?

Pro udržení optimální srážlivosti krve je důležitý zdravý životní styl. Ten zahrnuje vyváženou stravu bohatou na vitamin K (zelená listová zelenina, játra, fermentované potraviny), dostatek pohybu, nekuřáctví a umírněnou konzumaci alkoholu. Vhodné je také pravidelné sledování krevního tlaku a hladin cholesterolu.

Slibnou možností, jak podpořit zdravou srážlivost, je užívání doplňků stravy s obsahem přírodních látek, které na srážlivost příznivě působí. Příkladem může být Harmonelo - doplněk stravy s obsahem přírodního kolostra, inaktivovaných kvasinek, mikrobiálně aktivovaného kurkuminu a selenu společně s vitaminy K a D. Tyto složky vytvářejí silný štít pro udržení zdravé funkce imunitního systému a kostí, což se pozitivně odráží i na srážlivosti krve.

Kolostrální bílkoviny obsažené v Harmonelu mají imunomodulační a protizánětlivé účinky, které mohou přispívat k regulaci srážecích procesů. Vitamin K je nezbytný pro tvorbu srážecích faktorů, zatímco vitamin D podporuje vstřebávání vápníku a zdraví kostí, což je důležité i pro správnou funkci krevních destiček. Selen jako antioxidant chrání buňky před oxidačním stresem a jeho nedostatek je spojován se zvýšeným rizikem trombózy.

Závěrem lze říci, že srážlivost krve je komplexní a životně důležitý proces, který vyžaduje pečlivou rovnováhu. Zdravý životní styl a užívání podpůrných doplňků stravy, jako je Harmonelo, mohou přispět k udržení optimální srážlivosti a celkového zdraví našeho organismu. Vždy je však třeba dbát na doporučené dávkování a v případě jakýchkoli pochybností se poradit s lékařem.

Katalog produktů Harmonelo.

Probiotika a prebiotika lze přes nás zakoupit na e-shopu Harmonelo - Odkaz zde.

Chcete mít produkty Harmonelo o 25% levnější? Stačí se na Harmonelo.com zaregistrovat. 

Registrační formulář naleznete zde.

Máte zdravotní potíže, nebo potřebujete poradit s výběrem produktů Harmonelo?

Kontaktujte nás na sluzby@babyneeds.cz a vynasnažíme se Vám pomoci.

Zdroje:
1. Versteeg HH, Heemskerk JW, Levi M, Reitsma PH. New fundamentals in hemostasis. Physiol Rev. 2013;93(1):327-358.
2. Greer JP. Wintrobe's Clinical Hematology. 14th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2018.
3. Ware J, Corken A, Khetpal R. Platelet function beyond hemostasis and thrombosis. Curr Opin Hematol. 2013;20(5):451-456.
4. Vermeer C. Vitamin K: the effect on health beyond coagulation - an overview. Food Nutr Res. 2012;56:10.3402/fnr.v56i0.5329.
5. Harmonelo.com