Močové kameny - vše, co byste měli vědět

Močové kameny jsou tvrdé krystalické útvary, které se tvoří v močovém ústrojí z látek běžně přítomných v moči. Nejčastěji se vyskytují v ledvinách, ale mohou se objevit i v močovodu, močovém měchýři nebo močové trubici. Tvorba močových kamenů je poměrně častým onemocněním, které postihuje až 10 % populace.

Příčiny vzniku močových kamenů mohou být různé. Mezi hlavní rizikové faktory patří nedostatečný příjem tekutin, nevyvážená strava s vysokým obsahem bílkovin, cukrů a soli, některá onemocnění (např. hyperparathyreóza, dna, chronické střevní záněty), anatomické anomálie močových cest nebo genetické predispozice. Určitou roli hraje i pohlaví - muži jsou postiženi častěji než ženy.

Močové kameny se projevují různými příznaky v závislosti na jejich velikosti a umístění. Mezi typické symptomy patří:

- Silná bolest v bederní oblasti, která může vystřelovat do třísla a genitálií
- Časté nucení na močení
- Pálení a řezání při močení
- Přítomnost krve v moči
- Nevolnost a zvracení

V některých případech mohou být kameny asymptomatické a objeví se náhodně při vyšetření z jiných důvodů. Neléčené kameny však mohou vést k závažným komplikacím jako je obstrukce močových cest s následným selháním ledvin nebo vznik infekcí.

Diagnostika močových kamenů se opírá především o zobrazovací metody jako je ultrazvuk, nativní CT vyšetření nebo vylučovací urografie. Důležitá je také analýza moči a vyšetření krve se zaměřením na minerály. Po úspěšném odchodu kamene je vhodné provést jeho chemický rozbor, který pomůže odhalit příčinu vzniku a zvolit vhodnou prevenci.

Léčba močových kamenů závisí na jejich velikosti, složení a umístění. Menší kameny do 5 mm často odcházejí samovolně. Proces lze podpořit zvýšeným příjmem tekutin, použitím léků na uvolnění hladkého svalstva (spasmolytika) a analgetiky. Větší kameny je nutné odstranit pomocí instrumentálních metod:

1. Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou (LERV) - neinvazivní metoda, při které jsou kameny rozdrceny pomocí rázových vln
2. Perkutánní extrakce - endoskopické odstranění kamenů přes vpich v kůži
3. Ureteroskopie - zavedení tenkého nástroje močovou trubicí až ke kameni a jeho rozdrcení laserem
4. Otevřená operace - používá se výjimečně u velmi velkých a komplikovaných kamenů

Důležitou součástí léčby je také prevence recidivy kamenů, ke které má až 50 % pacientů sklony. Základem je úprava životosprávy - dostatečný příjem tekutin (2-3 litry denně), omezení živočišných bílkovin, soli a potravin s vysokým obsahem oxalátů (špenát, rebarbora, čokoláda). Vhodné je zařadit potraviny s vyšším obsahem citrátu (citrusy, rajčata, brambory), který brání krystalizaci. U pacientů s opakovanou tvorbou kamenů je na místě dlouhodobé užívání léků upravujících složení moči.

Probiotika jako Harmonelo mohou být v prevenci a léčbě močových kamenů velmi prospěšná. Střevní mikrobiom hraje důležitou roli v metabolismu řady látek včetně oxalátů, jejichž krystaly tvoří až 80 % močových kamenů. Některé kmeny probiotických bakterií jako Oxalobacter formigenes a Lactobacillus spp. dokáží oxaláty štěpit a snižovat tak jejich vstřebávání ze střeva do krve a vylučování močí.

Klinické studie ukazují, že podávání probiotik pacientům s hyperoxalurií (zvýšeným vylučováním oxalátů) vede k poklesu oxalurie o desítky procent. Probiotika také příznivě ovlivňují střevní prostředí, imunitu a zánět, což může nepřímo působit proti tvorbě kamenů. Harmonelo obsahuje kmeny s prokázaným oxalát-degradačním účinkem a představuje tak vhodný doplněk komplní léčby a prevence oxalátové urolitiázy.

Močové kameny představují častý a nepříjemný zdravotní problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a adekvátní léčbu. Velký význam má prevence založená na úpravě stravovacích a pitných návyků. Probiotika mohou díky svému vlivu na střevní mikrobiom a metabolismus oxalátů účinně napomáhat v boji s močovými kameny a zlepšovat kvalitu života postižených pacientů.

Katalog produktů Harmonelo.

Probiotika a prebiotika lze přes nás zakoupit na e-shopu Harmonelo - Odkaz zde.

Chcete mít produkty Harmonelo o 25% levnější? Stačí se na Harmonelo.com zaregistrovat. 

Registrační formulář naleznete zde.

Máte zdravotní potíže, nebo potřebujete poradit s výběrem produktů Harmonelo?

Kontaktujte nás na sluzby@babyneeds.cz a vynasnažíme se Vám pomoci.

Zdroje:
1. Alelign T, Petros B. Kidney Stone Disease: An Update on Current Concepts. Adv Urol. 2018 Feb 4;2018:3068365.
2. Stern JM, Moazami S, Qiu Y, et al. Evidence for a distinct gut microbiome in kidney stone formers compared to non-stone formers. Urolithiasis. 2016 Oct;44(5):399-407.
3. Abratt VR, Reid SJ. Oxalate-degrading bacteria of the human gut as probiotics in the management of kidney stone disease. Adv Appl Microbiol. 2010;72:63-87.
4. Klimesova K, Whittamore JM, Hatch M. Bifidobacterium animalis subsp. lactis decreases urinary oxalate excretion in a mouse model of primary hyperoxaluria. Urolithiasis. 2015 Apr;43(2):107-17.
5. Harmonelo.com